• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipattana Apr2018 resize

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลกินลิ้นจี่" ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน - หมดฤดูลิ้นจี่ ภายในงานท่านจะได้ ชิม ช็อป ชม สวนลิ้นจี่พันธุ์ค่อมของโครงการและ ...
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2561 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม "ค่ายว่าวไทย ทำด้วยใจ ที่ชัยพัฒนาฯ" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนได้มาเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบ ...
โครงการภัทรพัฒน์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ด่วน 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำร้านภัทรพัฒน์ สาขานางเลิ้ง 2 อัตรา 2.พนักงานชงกาแฟ (Barista) ประจำร้านภัทรพัฒน์สาขานางเลิ้ง 2 อัตรา

gift from dad banner 650

01 02 07 1 04 05 06 03Rama IX Art Museum