• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipattana Apr2018 resize

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาท ก็ร่วมสานต่อความพอเพียงได้ ร่วมบริจาค คลิก ขั้นตอนการบริจาค
โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) สถานที่รวบรวมผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของใช้ที่มีความหลากหลาย ...
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มีบริการให้เช่าชุดไทยแล้วนะคะ เรามีชุดสำหรับทุกเพศทุกวัย มาเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะ ชุดละ 200 บาทเท่านั้น มาลองย้อนวันวาน แต่งชุดไทย เที่ยวสวนอัมพวา ชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแ ...

01 02 07 1 04 05 06 03Rama IX Art Museum