aerator banner full

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

4. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่ละแห่ง เพื่อตรวจสอบดูประสิทธิภาพในการวางระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลผล และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำต่อไป

b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX5C_10.jpg

b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX5C_11.jpg

  • /2013-05-30-01-40-10.html

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603