• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipattana Apr2018 resize

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาท ก็ร่วมสานต่อความพอเพียงได้ ร่วมบริจาค คลิก ขั้นตอนการบริจาค
โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) สถานที่รวบรวมผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของใช้ที่มีความหลากหลาย ...
น้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% จากเตาตาลอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ น้ำตาลมะพร้าว/น้ำหวานดอกมะพร้าว/กะปิหวาน บริการส่งของ Kerry ส่งตรงถึงบ้าน สนใจสั่งซื้อสินค้า โทร 034-752245

01 02 07 1 04 05 06 03Rama IX Art Museum