• Slide1
  • Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
ข่าวสารทั่วไป
19/09/2560
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ "มะพร้าวน้ำหอม" ผลผลิตคุณภาพจากสวนในอัมพวา เนื้อมะพร้าวอ่อน น้ำหอมหวาน ชื่นใจ มีจำหน่ายแบบลูก และแบบขวด หรือจ...
07/09/2560
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้...
23/08/2560
วันที่ 19 ส.ค. 2560 สำนักงานยุวกาชาดไทยสภากาชาดไทยนำเจ้าหน้าที่ และครูผู้นำจากสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และตลาดน้ำอัมพ...
23/08/2560
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA) จัดโครงการ Team Quality Management 2017 ...

ข่าวสารทั่วไป

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03