• Slide1
  • Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
ข่าวสารทั่วไป
17/08/2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ จงสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานปักดำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...
01/08/2560
วันที่ 22-23 ก.ค. 60 ธนาคารออมสินจัดงาน "ช็อป ชิม เที่ยว บาทเดียวที่อัมพวากับ MyMo Pay" เพื่อเปิดตัว application MyMo Pay ซึ่งเป็นนวัตกรรมท...
30/11/2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท “ ตึกอาคาร...
21/11/2559
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมนำผลิตภัณฑ์จาก"ร้านภัทรพัฒน์" และ “ร้านจันกะผัก” ออกร...

ข่าวสารทั่วไป

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03