• Slide1
  • Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
07/08/2560
โครงการภัทธพัฒน์ เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา ด่วน ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา (ปวส. /ปริญญาตรี) - เจ้าหน้าที่การตลาด จ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03