สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0028_-_copy.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วังสระปทุม

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0009_-_copy.jpg b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0013_-_copy.jpg

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0014_-_copy.jpg b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0016_-_copy.jpg

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0017_-_copy.jpg b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_04.April_2-04-58_aod_0023_-_copy.jpg

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603