สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_executive_2558_06.June_12_06_58_p1_0219.jpg

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมรับเสด็จ ฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  

การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตนำเสนอ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า (The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ประกอบด้วยนักดนตรีและนักร้องหมู่ประสานเสียง จำนวน 190 คน พร้อมนักร้องกิตติมศักดิ์และนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, เมธวัชร์ ทรัพย์แสนยากร, ชรัส เฟื่องอารมณ์, นนธวรรณ ทองเหล็ง, ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์, ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์, นิภาภรณ์ ฐิติธนการ

    

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603