สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

1AOD 0307

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เวลาประมาณ 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” โดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านค้าที่ร่วมโครงการ และผู้ร่วมงานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ในการนี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้กราบบังคมทูลฯ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ในครั้งนี้ ด้วยเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของ “น้ำมันเมล็ดชา” ออกสู่สาธารณชน ต่อมา นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและร้านอาหารที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เข้ารับพระราชทานเหรียญและของที่ระลึก

2AOD 0005 3NU1 2020 4TED 5047

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเรื่องเล่า เกร็ดประวัติของน้ำมันเมล็ดชาแก่ผู้ร่วมงาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ผัดเห็ดและผัดฟักทอง พร้อมทรงสาธิตการปรุงอาหารทั้งสองเมนู โอกาสนี้ได้ทรงจำหน่ายน้ำมันเมล็ดชาแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมทอดพระเนตรและทรงชิมอาหารของร้านอาหารที่เข้าร่วม “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” โดยมูลนิธิชัยพัฒนา

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “น้ำมันเมล็ดชา” ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่พระราชทานให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำเมล็ดพันธุ์ต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาศึกษาและทดลองปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพ เหนือสิ่งอื่นใดยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

5AOD 0070 6AOD 0206 7TED 5119

น้ำมันเมล็ดชา ผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริในปี พ.ศ.2547 ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง เป็นต้น

การศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมัน ได้เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันเป็นพื้นที่มากกว่า 3,600 ไร่ คิดเป็นต้นชาน้ำมันเกือบ 1 ล้านต้น ถือเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและเป็นการทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย ขณะเดียวกันสามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดูแลรักษาป่า และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเข้าใจและพึ่งพิงกัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำไปสู่วิถีแห่งความสุข ความสมดุล และความยั่งยืนในที่สุด

8TED 5104 TED 5052 TED 5131

ในส่วนของน้ำมันเมล็ดชานั้นเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปี มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันเมล็ดชาประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน อัมพาต ความดันโลหิต เบาหวาน และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และสารคาเทชิน

ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้น อีกทั้งน้ำมันเมล็ดชามีจุดเกิดควันที่สูงมากกว่า 250 องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นทอด ผัด หมักหรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสลัด น้ำมันเมล็ดชาถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ปัจจุบันน้ำมันเมล็ดชา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และมูลนิธิโรคหัวใจได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ในสินค้าน้ำมันเมล็ดชา ภายใต้ตราสินค้าภัทรพัฒน์

9AOD 0283 10TED 4927 TED 5203

“เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดชาได้ในราคาพิเศษคือ จากปกติขวดละ 200 บาท เหลือเพียง 159 บาท เมื่อซื้อ 2 ขวด รับฟรีเข็มกลัดดอกชาน้ำมัน และหากซื้อ 3 ขวด เหลือเพียง 450 บาทพร้อมรับหนังสือ 6 เมนูพระราชทาน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีน้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบได้ในราคาสุดพิเศษ พร้อมร่วมชิมและชมการสาธิตการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเมล็ดชาจากเชฟชื่อดัง อาทิ หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล คุณพล ตัณฑเสถียร รวมถึงนักโภชนาการ และเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาประกอบอาหารและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดชา ไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับเกียรติจากร้านอาหารชื่อดังภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน อาทิ ร้านเนื้อคู่ ร้านตะลิงปลิง ร้านคาเฟ่ชิลลี่ ร้านวานิลาคาเฟ่ ร้าน Coffee Beans by Dao ร้านวีรสุ และ Gourmet Market ในการนำน้ำมันเมล็ดชาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารภายในร้านอีกด้วย

ผู้สนใจนอกจากจะสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดชาได้ภายในงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” แล้ว ยังสามารถซื้อได้ที่ร้านภัทรพัฒน์ทั้ง 5 สาขา คือ สาขาสนามเสือป่า สาขาพระราม 8 สาขาพระราม 9 (ตึก อสมท.) สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสาขาเดอะพาซิโอทาวน์ นอกจากนี้ยังได้วางจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ เซ็นทรัล บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โกลเด้นเพลซ ร้านภูฟ้า ร้านดอยคำ ร้านวีรสุ และ ร้าน S&P (สาขาในโรงพยาบาล)

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603