• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา