• 30th Website
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย”