. เมื่อปี 2538 ผู้เขียนได้เคยเขียนบทความเรื่อง กาญจนาภิเษก ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ รายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2538 (หน้า 8) และในบทความตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า..." />

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603