• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat August 2018

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร แขวงอัตตะปือและแขวงจำป ...
โครงการภัทรพัฒน์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ด่วน เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี ขึ้นไป) พนักงานขายหน้าร้านภัทรพัฒน์ สาขาพาชิโอ รามคำแหง จำนวน 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ...
ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาท ก็ร่วมสานต่อความพอเพียงได้ ร่วมบริจาค คลิก ขั้นตอนการบริจาค

gift from dad banner 650

01 02 07 1 04 05 06 03Rama IX Art Museum