• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานในโครงการ “จิตอาสา สำนักงาน กปร. ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี