• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง (หนองหิน) เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว