• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9