• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะ สส. สว. สหราชอาณาจักร และอุปทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย”