• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมชมการแสดงมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว