• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆเยี่ยมชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในโครงการชัยพัฒนา- กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)