• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี