• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร